И.ф. председател на БАдС Панайот Генков: Съдиите не се притесняват от ревизиите, а от повода за тях | | 01.12.2017 03:12 | Банкер | стр. 17, 18 |

Г-н Генков, вярно ли е това, което казва Красимир Шекерджиев - наистина ли вече има "селектирани съдии" от Административен съдБургас, нарочени за данъчни ревизии заради отменените от тях актове на НАП?
- Аз нямам информация да са започнати проверки на съдии или на членове на техните семейства. Всъщност помолил съм всички колеги в Административния съд да ме уведомят, ако срещу тях бъде започната проверка. Но включително до снощи никой не ме е уведомявал. Не знам господин Шекерджиев откъде има тази информация, но до мен тя не е достигала.
Да опитаме да разясним защо се стигна дотук - откъде тръгва проблемът и защо вицепремиерът Валери Симеонов заподозря "съдийски чадър" над търговците в Бургас?
- Даже си спомням с какво заглавие излезе един местен вестник: "Съдии закрилят мутрите по морето". Истината е, че в Закона за ДДС има предвидена такава възможност - да се запечатват за срок до 30 дни търговски обекти, след като в тях бъдат установени конкретни нарушения. Тази възможност не е нова, тя съществува отдавна. Но просто това лято изпълнителната власт явно започна по-масово да я прилага, след като се отдели повече внимание на тези нарушения. Така се стигна до масово затваряне на обекти, включително и заради неиздадени касови бележки - това е така наречената принудителна административна мярка (ПАМ). Това не е наказание, а мярка, която се допуска да бъде изпълнена предварително
- преди самата санкцията за установеното нарушение да е влязла в сила. До това предварително изпълнение обаче не се стига задължително по силата на закона, а се допуска по усмотрение на административния орган
- в случая на органите на НАП. Като органът, съобразно правилата на Административно-процесуалния кодекс, трябва да обоснове необходимостта от пристъпване към тази мярка за всеки отделен случай - т.е. да изложи конкретни мотиви и да обясни защо точно този обект трябва да бъде затворен заради точно това установено нарушение.
Проблемът тръгна оттам, че за всички наложени принудителни мерки се допусна предварително изпълнение. И действително голяма част от тези предварителни изпълнения бяха отменени от съда - поради липса на мотиви, от които да стане ясно защо в конкретния случай е било необходимо да бъдат приложени.
Законът казва, че предварителното изпълнение се допуска "в защита на особено важен интерес". И за данъчните власти интересът на фиска се явява точно такъв интерес - така те обосновават необходимостта от запечатването на обектите, като сочат, че става дума за нарушители с множество предишни провинения, с милиони левове задължения към хазната. Това не е ли достатъчно?
- Вижте, по мое разпореждане беше извършена проверка на всички дела, за които говорим - за тези, по които допуснатото предварително изпълнение е било отменено от съда. И се оказа, че в нито един от случаите такива факти не са били посочени. Никъде нямаше нито едно доказателство, от което да може да се съди, че става дума за хора с големи задължения към фиска или с множество висящи наказателни производства. Не видях и случая, за който толкова много се говореше: че имало нарушител, регистрирал касов апарат на заличена фирма. Такива данни по делата просто няма. И точно затова, когато пратихме свое становище до министъра на финансите и до изпълнителния директор на НАП, ние попитахме: ако е било така, ако са били налични доказателства за такива нарушения - защо те не са били прилагани по делата? В крайна сметка и ние - съдиите, също сме клиенти и също се възмущаваме, когато не ни бъде издаден касов бон за някоя покупка, но това няма никакво значение - като съдии ние сме длъжни да работим по това, което ни е представено като доказателства по делото.
Вместо да се заемат с окомплектоването на преписките си обаче данъчните посочиха вас, съдиите, като виновни за отмяната на актовете си. И ви заплашиха със "селектиране" и ревизии. Случвало ли се е подобно нещо друг път и как приемат колегите ви в Бургас това отношение на приходната администрация?
- Не си спомням друг път да се е случвало такова нещо, а аз съм съдия от 1986 година. За мен т. нар. селекция на съдии, а и на адвокатите, чиято работа е да защитават клиентите си с всички допустими по закон средства, е шокираща. Едно трябва да се разбере съвсем ясно: съдиите не се притесняват от това, че ще им бъдат извършвани ревизии. Те са притеснени от повода, по който може да им бъде извършвана такава ревизия. Освен това - с изменението на Закона за съдебната власт и въвеждането на специалните декларации за имуществено състояние, които вече подаваме пред Инспектората към ВСС, се предвиди такава проверка да се извършва от инспектората. И ако той открие несъответствие в декларираните доходи и имуществото и доходите - той, инспекторатът, да изпрати сипнал до органите на НАП за извършване на ревизия.
Може ли да бъде определено всичко, което се случи, като опит за въздействие върху съда?
- Опит е, разбира се. Но съдиите реагираха особено остро, тъй като бяха много подразнени от начина, по който бяха представени пред обществото - че едва ли не защитават мутрите по морето. Което не е вярно. Съдиите просто защитават еднакво както интересите на държавата, така и на гражданите. Административният съд пък е такъв орган, който трябва да стои равно отдалечено между гражданите и държавата. В крайна сметка никой не е застрахован, че ако днес е в изпълнителната власт, то утре няма да е редови гражданин и да търси справедливост в съда срещу действията на същата тази изпълнителна власт. Именно заради това съдиите реагираха толкова остро - сами видяхте по случилото се в Бургас взеха отношение Асоциацията на административните съдии, Съюзът на съдиите в България, Висшият адвокатски съвет, ВСС също бе сезиран...
Всъщност дълго се отричаше, че въобще е съществувал този доклад, с който се предлага "селектиране" на непослушни адвокати, съдии и счетоводни къщи. Едва преди броени дни от НАП потвърдиха, че той е факт.
- Лично аз никога не съм се съмнявал в съществуването на този доклад - просто защото го имам. Той ми беше изпратен от Инспектората към ВСС по повод сигнала на Валери Симеонов срещу мен и проверката на почтеността ми, която той поиска.
Като стана дума за тази проверка - тя вече приключи и инспекторатът оповести, че данни за допуснати от Вас нарушения няма. Очаквате ли извинение от Симеонов?
- Самият факт, че ми задавате този въпрос, за мен означава, че това е нормалната логика, че е нормално да последва извинение при тези обстоятелства. Но не очаквам нищо такова.
Факт е обаче, че не само в Бургас, а в съдилищата в цялата страна се случва същото - предварителното изпълнение, допуснато от органите на НАП след подобни проверки, се отменя масово. Защо само съдиите в Бургас бяха "нарочени"?
- Не мога да ви дам отговор на този въпрос. Аз също знам, че проблемът стои по същия начин и в другите съдилища. И ми се иска да не е бил търсен удар срещу колегите или срещу мен в лично качество, просто не виждам защо трябва да е така. В хода на всички тези спорове стана ясно и друго: че Върховният административен съд също не е на едно мнение и съставите се произнасят различно по отношение на допуснатото от НАП предварително изпълнение на тези мерки. Как може да се излезе от тази ситуация, в която търговците влизат буквално като при руска рулетка - резултатът от обжалването им зависи от това на кой съдия ще попадне?
- Единственият начин е чрез приемане на тълкувателно решение. Но не съм чувал да има образувано дело по този въпрос. Възможно е новото ръководство на ВАС да го инициира. Но е факт, че в момента практиката е разнопосочна.
А какво се случва с наложените през лятото от НАП глоби на търговците по морето? Те падат ли в съда?
- Не мога да кажа на този етап, тъй като делата все още са висящи. Но при налагането на административните наказания процедурата е друга, а и доказването е по-лесно. Проблемът беше в предварителното изпълнение на принудителните административни мерки - там трябваше да се обоснове особено важен държавен интерес. А в една неиздадена касова бележка за покупка на стойност от 2 лв., при която ДДС-то е 40 стотинки, а и при липса на други нарушения, трудно може да се обоснове такъв интерес. В крайна сметка всеки съдия преценява по вътрешно убеждение какъв акт да постанови. И нито аз, нито който и да било административен ръководител не може да "спуска" някакви указания как трябва да се реши едно или друго дело или кой интерес трябва да се счита за важен, и кой - не. Във всички случаи, в които бъдат представени убедителни доказателства - те се взимат предвид от съда. А ако законодателят реши, ако счете тези нарушения за особено важни за държавния интерес - колкото и да звучи рестриктивно, да допусне предварителното изпълнение в тези случаи със закон. Тогава не администрацията ще трябва да доказва за всеки отделен случай, че е необходимо предварително изпълнение, а гражданинът ще трябва да докаже обратното. Но в момента не е така. Освен това е твърде спорно кое е по-добро: един търговски обект да бъде запечатан, или да работи, да прави оборот и да плаща повече данъци, а при извършени нарушения - и глобите за тях.
Разговора води Ирина Матева
***
Право на отговор
Уважаема редакция,
По повод публикувания в бр. 47 от 24 ноември 2017 г. материал под заглавие "Панайот Генков - фаворит за съдебен началник" от журналиста Огнян Стойчев засегнатият в материала Панайот Генков прави следните уточнения:
Невярна е интерпретацията на автора относно медийни публикации в други издания, че "Представената от Панайот Генков концепция е почти копирана от тази на избраната през месец май 2017 г. за председател на Административен съд - Ямбол, Димитринка Стаматова".Истината е, че в двете концепции, които са по около 15 страници, има само няколко еднакви пасажа, плод на общ труд от двамата и никой от никого не е преписвал. Всеки един от двете засегнати лица е изготвил свой собствен анализ на достиженията и проблемите в съответния съд, за който е кандидатствал, и съвпаденията са само по общи проблеми или виждания за развитие, които касаят не само тези две съдилища, а и всички органи на съдебната власт в страната, като например бързина на правораздаване и др.
Изнесените от автора факти относно т. нар. "Скандал Приморско" са недостоверни и некоректни. Не е вярно, че "сделките са на високи стойности, като в крайна сметка семейство Генкови прибира от тях повече от 550 хиляди лева,,. Видно от декларациите пред Сметната палата, които са публични сумите от тези продажби, са далеч под тази стойност и те все още не са изплатени.
Не отговаря на истината е твърдението, че"само два месеца преди да продаде апартаментите на братята Ангелови Панайот Генков е решил важно данъчно дело в тяхна полза. По него Генков отменя данъчно ревизионен акт на НАП, с който приходната агенция задължава притежаваната от Ангелови фирма „Бисер Олива„ АД да възстанови над 200 000 лв. в държавния бюджет,,. Съдия Панайот Генков не е участвал в решаването както на това дело, така и на никое друго дело, по което страни са били "братята Ангелови".
Що се касае до наложеното от ВСС наказание на Панайот Генков за нарушения на Етичния кодекс, то беше отменено безусловно от тричленен и петчленен състав на Върховния административен съд. Нещо повече, за същия случай беше наказан и съдия Николай Урумов от ВАС, чието наказание също беше отменено и същия впоследствие осъди Висшия съдебен съвет по ЗОДОВ.
В свое изказване на заседание на ВСС на 26.07.2012 г. Иван Колев, член на състава на ВСС, наложил наказанията на магистратите от т. нар "Скандал Приморско", прави следната оценка на действията на кадровия орган на съдебната власт:
"ВСС реагира, но впоследствие се оказа, че неправилно сме реагирали. Наказали сме едни лица, които не е имало основание да накажем, и заради това единствено ние трябва да си носим нашата отговорност и нашата морална вина."
28.11.2017 г.
PB03MBL03; PB03MBL03

Виж
Виж цяла страница

Виж Виж цяла страница